לוגו זיהרא-2.png

  לדעת גבר

בהובלת זוהרה טרייסטמן מפתחת הגישה 'מיניות מרובדת'

קורס מעמיק לנשים על המיניות הגברית:
תודעה רחבה, ריפוי ואנטומיית עונג

בואי להוציא לאור מתוכך מקומות של חופש,
בחירה והתלהבות.
ולהביא אל המרחב המיני את המרפאה והמאהבת שאת.

יד_edited.png
למעבר למחזור ספטמבר-בוקר

הקבוצה מלאה